ระบบลงคะแนนเลือกบุคลากร

(สำหรับผอ.กอง/ศูนย์, รองอสพ., อสพ. ประเมินฯ)

เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2561

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

เปิดให้ลงคะแนนภายใน 15 กรกฎาคม 2562 นี้เท่านั้น

ขอต้อนรับสู่ระบบลงคะแนนเลือกบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

"ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณสมบัติของคนดี

โปรดเลือกคนดี เพื่อศักดิ์ศรี ดีเอสไอ"

 

 

คำเตือน! การแอบอ้างใช้ข้อมูลของผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมาย

Captcha
กรอกตัวอักษรให้ตรงตามภาพ

ยินดีต้อนรับ

หากข้อมูลของท่านถูกต้อง กรุณากดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคลากรในสังกัด

เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ คนดี ดีเอสไอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรุณาลงคะแนนให้ครบทุกข้อ

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

คำเตือน! เมื่อยืนยันการเลือกแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้