ระบบลงคะแนนเลือกบุคลากร

เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

สิ้นสุดเวลาลงคะแนนแล้ว

ขอต้อนรับสู่ระบบลงคะแนนเลือกบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

"ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณสมบัติของคนดี

โปรดเลือกคนดี เพื่อศักดิ์ศรี ดีเอสไอ"

 

 

คำเตือน! การแอบอ้างใช้ข้อมูลของผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมาย

Captcha
กรอกตัวอักษรให้ตรงตามภาพ

ยินดีต้อนรับ

หากข้อมูลของท่านถูกต้อง กรุณากดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

 

เลือกคนดี ดีเอสไอ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กรุณาทำเครื่องหมาย

เลือกได้เพียงตำแหน่งละ 1 ท่าน เท่านั้น
หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ปล่อยว่างไว้


คำเตือน! เมื่อยืนยันการเลือกแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้