ระบบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สิ้นสุดเวลาลงคะแนนแล้ว

ขอต้อนรับสู่ระบบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

คำเตือน! การแอบอ้างใช้ข้อมูลของผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมาย

Captcha
กรอกตัวอักษรให้ตรงตามภาพ

ยินดีต้อนรับ

หากข้อมูลของท่านถูกต้อง กรุณากดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

 

เลือกคณะกรรมการจริยธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กรุณาทำเครื่องหมาย

เลือกได้ 2 ท่าน เท่านั้น
หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ปล่อยว่างไว้


คำเตือน! เมื่อยืนยันการเลือกแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้